Blog

Dünyada En Çok Karbon Salınımı Yapan Ülkeler

Karbon salınımı, dünya genelinde iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına yol açan önemli bir faktördür. Bu salınımın en büyük kaynaklarından biri ise ülkelerin endüstriyel faaliyetleri, enerji üretimi ve taşımacılık sistemleridir. Aşağıda…
Blog

Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Günümüzde her şirket, sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalabilmek için kurumsal itibar yönetimi süreçleri geliştirmektedir. İtibarını her konuda ve her platformda korumayı başarabilen ve sürekli olarak artırabilen şirketlerin markaları daha değerli…
Blog

Karbon Döngüsü: Doğadaki Mucizevi Madde Döngüsü

Karbon döngüsü, gezegenimizdeki karbonun nasıl dolaştığını ve değiş tokuş ettiğini açıklayan kritik bir süreçtir. Bu süreç, karbonun atmosfer, bitkiler, canlı organizmalar, okyanuslar ve kayaçlar arasında devamlı bir değişim içinde olduğu kompleks…
Blog

Karbon Ticareti ve Emisyon Ticaret Sistemi

“Karbon Ticareti” , “Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)” ve “Karbon Borsası” , sürdürülrbilirliğin çevre ve ekonomi alanlarını birleştiren önemli konulardır. İklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir araç olarak görülen…
Blog

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Enerji tüketimi, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde artış göstermiş ve bunun sonucunda çevresel etkileri de beraberinde getirmiştir. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar…
Blog

Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil İçin AB Stratejisi

Stratejiyi Destekleyen Tamamlayıcı PolitikalarBM / Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB / Yeşil Mutabakatı (2019) çerçevesinde:Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (2020)Döngüsel normların sanayinin ve tedarik zincirinin her katmanına yaygınlaştırılması…
Blog

İklim Değişikliği Kanunu

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve TanımlarİKİNCİ BÖLÜM: Ulusal İklim Değişikliği PolitikasıBİRİNCİ KISIM: Genel İlkelerİKİNCİ KISIM: Ülke Çapındaki Sera Gazı…
Blog

Sürdürülebilir Atık Yönetiminin Önemi

Çevre dostu bir gelecek inşa etmek, günümüzün en önemli önceliklerinden biridir. Sürdürülebilir atık yönetimi, bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek atık yönetiminde adımlar atmamız…
Blog

Biyoçeşitlilik Nedir? Doğal Yaşam İçin Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik Nedir?Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki canlı organizmaların genetik, türsel ve ekosistem düzeylerindeki çeşitliliği ifade eder. Genetik çeşitlilik, aynı türün bireyleri arasındaki genetik farklılıkları kapsar. Türsel çeşitlilik, bir…