Blog

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA)

O-LCA analizinin amacı ; Kurumsal aktiviteler kaynaklı çevresel etkilerin ölçümü, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve azaltımıdır . O-LCA çalışmaları kurumsal ve çevresel performans iletişiminin temel adımını oluşturmaktadır.Organizasyonel…
Blog

ABD Kongresi'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Raporu

ABD Kongresi, 21 Şubat 2023 tarihinde AB yönetimi tarafından hazırlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin (BCA – Border Carbon Adjustments) geçmişi ve bu konuyla ilgili AB’de yürütülen…
Blog

ABD Enflasyonu Düşürme Yasası ve Temiz Enerji

ABD’nin temiz enerji ve iklim değişikliği konusunda almış olduğu bazı önemli kararlar Ağustos 2022’de Başkan Joe Biden’ın imzasıyla yasa haline getirildi. Bu karar iklim krizinin getirmiş olduğu tehditlerle yüzleşmede ABD’nin rollerini yeniden…
Blog

Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevre ve yerel topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirildiği turizm yönetimi yaklaşımıdır. İnsan odaklı bir endüstri olan turizm, doğru bir planlama ile yerel ekonomilerin…
Blog

REPowerEU - AB Enerji Tasarrufu Planı

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklı küresel enerji piyasasının bozulmasına ilişkin REPowerEU planını oluşturdu. AB, Avrupa’nın enerji sistemini dönüştürmek iki acil durum olduğunu beyan ediyor.
Blog

Sosyal İklim Fonu

Teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı, sanayinin sürekli gelişmesi, yaşanan iklim değişiklerini çok farklı boyutlara getirmiştir. Teknoloji her ne kadar yaşamı daha kolay hale getirmiş olsa da sera gazlarının atmosferde süzülememesi, canlı yaşamı tehdit…
Blog

İklim Kanunu

İklim değişikleri çözümü üzerinde birçok kurum ve kuruluşların projeleri vardır. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde planlanan, hedeflenen çalışmaların yasal olarak bağlayıcı kılınmak istenmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri…
Blog

İklim Krizi: Dünya'nın Geleceği Tehlikede

iklim krizi son yılların en önemli ve ciddi sorunlarından biridir. İklim krizi, dünya genelindeki iklim koşullarının ciddi ve kalıcı bir şekilde değişmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu değişiklikler, dünya üzerindeki ekosistemleri ve doğal…