Blog

CDP Raporlama Süreci ve CDP Ödülleri

CDP, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve doğayı korumak amacıyla kurulmuştur. Amacı, kurumların veya şehirlerin sera gazı emisyonu değerlerini paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşmasını sağlamaktır. Bunun için de kurumlardan karbon ayak izi değerlerini gösteren raporlamalar yapmasını istemektedir. Kurumlar da gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde karbon ayak izi ölçümleri yapmakta ve bunu bir rapor halinde yayınlamaktadır.

Rapordaki veriler, şirketin karbon ayak izi yönetimi konusundaki güçlü ve zayıf yanlarını; risk ve fırsatlarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, CDP raporlarıyla şirketin en önemli iki paydaşı olan yatırımcıların ve müşterilerin de bu konudaki taleplerine cevap verilmektedir. Zira, yatırımcılar yatırım yapacakları şirketin kurumsal sürdürülebilirlik politikalarını ve dolayısıyla karbon ayak izi değerlerini; müşteriler de satın alacakları ürünlerin sahibi olan markaların bu konulardaki tutumunu ciddi anlamda önemsemektedir.

CDP Nedir?

Günümüzde doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve gezegenimiz küresel ısınma, iklim değişikliği, su krizleri, ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin bozulması; toprak, su ve hava kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu sorunlarla mücadele etmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek için hükümetlere ve kurumlara ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bunun için de öncelikle sorunların kaynağı tespit edilmelidir. Bu bağlamda günümüzdeki en önemli çevresel sorun ve risk, şüphesiz iklim değişikliğidir. Bunun da sebebi yüksek sera gazı emisyonu yani karbon ayak izidir. Kurumların karbon ayak izlerini düşürmek ve daha sonra bu konuyu sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için öncelikle sera gazı emisyon değerlerini ölçmeleri ve bunu paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerekmektedir.

CDP de kurumların bu sorumluluğunu doğru, güvenli, şeffaf ve hızlı bir şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezi Londra’da olan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP, dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki iş ortağı da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’dur. Sabancı Üniversitesi CDP’nin Türkiye ayağı olup şirketlerin hazırladıkları CDP raporlarını değerlendirmekte ve CDP kriterlerine uygun şekilde puanlamaktadır. İklim değişikliği, su, ormanlar ve tedarik zinciri gibi CDP programları kapsamında şirketlere ödüller vermektedir.

CDP Raporu Nedir? CDP Raporlaması Nasıl Yapılır?

Günümüzde özellikle yatırımcılar ve müşteri pozisyonundaki şirketler, yatırım yaptığı veya ürün / hizmet tedarik ettiği şirketlerden çevresel verileri (sera gazı emisyonu, su ayak izi vs) hakkında rapor hazırlamasını istemektedir. CDP de bu talepleri derleyerek raporlama yapması istenen şirketlere iletmektedir. Bu durumda, şirketleri CDP’nin şu üç konuyla ilgili oluşturduğu soru setlerine yanıt vermesi beklenmektedir:

 • İklim değişikliği
 • Su güvenliği
 • Ormansızlaşma

Şirketler, yatırımcıları ve müşterilerinden gelen raporlama talebi ve faaliyet alanına bağlı olarak bu konulardan biri ya da hepsi ile ilgili rapor hazırlayabilir.

Bazı şirketler CDP raporlama daveti almadığı halde gönüllü olarak rapor hazırlayabilmektedir. Özellikle ülkemizde birçok şirket bunu yapmaktadır. Bunun için şirketlerin CDP Türkiye ile iletişime geçmesi ve bir kayıt formu doldurması gerekmektedir. Akabinde hazırlanan CDP raporuna göre değerlendirme süreci işlemektedir. CDP raporlamasını gönüllü olarak yapan şirketler de tıpkı davet üzerine raporlama yapan şirketler gibi değerlendirilmektedir.

Şirketler, CDP raporlaması yapmak için CDP’nin online paltformu olan ORS’yi (Online Yanıtlama Sistemi) kullanmaktadır. Raporlama daveti alan veya gönüllü olarak rapor hazırlamak için CDP ile iletişime geçen şirketlere mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun yanında ORS’ye erişim linki ve yanıtlamaların nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler içeren kılavuz dokümanlar hakkında da bilgi verilmektedir. CDP, şirketlere değerlendirme süreci, değerlendirme metodolojisi ve raporlamanın nasıl yapılacağı konusunda da yardımcı olmaktadır.

CDP her ne kadar kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olsa da faaliyetlerini sürdürebilmek için raporlama yapan şirketlerden yıllık katkı ücretleri talep etmektedir. Bazı durumlarda şirketler ücret ödemekten muaf olabilmektedir. Örneğin Türkiye’de BIST 100 endeksinde listelenen veya çevresel açıdan yüksek riskli faaliyetler gerçekleştiren şirketler yatırımcılardan raporlama için davet aldığı takdirde o senelik raporlama ücretinden muaf olabilmektedir. Aynı durum, müşterilerinden raporlama için davet alan tedarikçiler için de geçerlidir. Gönüllü olarak raporlama yapacak şirketlerin yıllık ücretleri ödemesi gerektiğini belirtelim.

CDP Raporlamanın Amacı ve Faydaları Nelerdir?

CDP raporlaması, tüm dünyanın ortak hedefi olan sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulmasını amaçlamaktadır. Özünde küresel ısınma, iklim değişikliği, ormansızlaşma vb gibi büyük global çevre sorunlarına çözüm sunmayı hedeflemektedir. Bunun yanında CDP raporlaması yapan şirketlerin de doğrudan veya dolaylı olarak elde ettiği ciddi kazanımlar olmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • CDP raporu sayesinde şirketler, çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili mevcut durumunu görebilmektedir. CDP raporları, karbon ayak izi yönetimi konusunda şirketler için çok önemli bir kılavuz doküman olmaktadır.
 • CDP raporlaması yapan şirketler fırsatları ve riskleri daha iyi analiz etme şansı bulmaktadır.
 • Raporlar şirketlerin piyasada rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olmaktadır. CDP raporlaması yapan ve / veya CDP ödülleri alan şirketler marka imajını da iyileştirmekte ve paydaşları nezdindeki prestijini artırabilmektedir.
 • Son yıllarda çevre ile ilgili yerel ve uluslararası düzeyde çok sayıda regülasyon yapılmaktadır. Gelecekte bu regülasyonların daha da katılaşacağı öngörülmektedir. CDP raporları sayesinde şirketler gelişmelere daha hızlı adapte olabilmektedir.

CDP Ödülü Nedir? CDP Ödül Başvurusu Nasıl Yapılır?

CDP ödülü, raporlama yapan şirketler arasından en iyi olanlara verilmektedir. CDP Türkiye de Türkiye’deki şirketlerin iklim, su ve tedarikçi ilişkileri konularıyla ilgili yayınladıkları CDP raporlarını incelemekte ve CDP kriterlerine göre en başarılı olanları ödüllendirmektedir. Bu bağlamda, şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele su ayak izini düşürme ve tedarikçilerinin sosyal ve çevresel performanslarını iyileştirmek için attığı adımlar önemlidir.

Şirketlerin CDP ödülü almak için yatırımcılarından veya müşterilerinden gelen CDP raporlama davetine yanıt vererek (ya da gönüllü olarak) raporlama yapması gerekmektedir. Şirketlerin hazırladıkları raporlar CDP Türkiye tarafından değerlendirilerek farklı temalar için ödüllendirmeler yapılmaktadır.

CDP Türkiye Ödülleri

Bu seneki CDP Türkiye ödülleri Sabancı Üniversitesi’nin organizatörlüğünde 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı ve Ödül Töreni’nde sahiplerini buldu.

CDP Türkiye’nin 2020 yılı için ödül verdiği kategoriler ve şirketler şu şekildedir:

 • CDP Global İklim ve Su Lideri Ödülü: TEKFEN
 • CDP Global İklim Lideri: Garanti BBVA
 • CDP Türkiye İklim ve Su Lideri: Arçelik, BriSA, KordSA
 • CDP Türkiye İklim Lideri: AlBaraka, Aselsan, Pegasus, Türkiye İş Bankası, Kalkınma Yatırım Bankası,
 • CDP Türkiye Su Lideri: AKSA, ETİ Soda, Migros, Pınar, Yapı Kredi
 • CDP Tedarikçi İlişkileri Değerlendirme Lideri: Arçelik, BriSA, Garanti BBVA

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın