Blog

Küresel Raporlama Standartları Kurulu

Küresel Raporlama Girişimi (olarak bilinen GRI ) işletmeler, hükümetler ve diğer kuruluşlar anlamak ve iklim değişimi, insan hakları ve yolsuzluk gibi konularda onların etkilerini iletişim yardımcı olan bir uluslararası bağımsız standartlar kuruluşudur.

Bu gibi hükümetler, tüketiciler ve yatırımcılar olarak farklı paydaş grupları artan baskısı altında çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri hakkında daha şeffaf olmaya, birçok şirket bir yayımlamak sürdürülebilirlik raporunu, aynı zamanda bir kurumsal sosyal sorumluluk (olarak bilinen KSS) veya çevresel, sosyal ve yönetim ( ESG ) raporu hazırlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlama için küresel raporlama girişiminin çevre şirketler ile ilgili bilgi toplamak ve açık, karşılaştırılabilir bir şekilde bu bilgileri rapor ederek, izlenecek yolun belirlenmesine yardımcı olur.

Küresel Raporlama Standartları, yatırımcılar ve finansal tablo kullanıcıları halka açık firmaların mali tablolarını birbiriyle ve kendi firmalarının finansal durumuyla uluslararası düzeyde kolayca karşılaştırabilsin diye belirlenmiştir. Küresel raporlama standardı bu açıdan performans da ölçen bir sistemdir. Söz konusu karşılaştırmaların doğru ve tutarlı olabilmesi için standartların dünya genelinde uygulanması öngörülmüştür. Nitekim, küresel raporlama standardı 2017 itibarıyla dünya genelinde 150 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye de küresel raporlama standardını kabul eden ülkeler arasındadır.

Küresel raporlama girişiminin raporlama çerçevelerinin en son Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (GSSB) tarafından geliştirilen Ekim 2016 yılında başlatılan küresel raporlama standartları, küresel raporlama standartları sürdürülebilirlik raporlaması için ilk küresel standartlardır. Daha önce yapılan raporlamaların aksine, küresel raporlama standartları, modüler bir yapıya sahiptir, aynı zamanda daha kolay güncelleme ve daha uyumlu olma özelliklerine sahiptir.

Tüm bu veriler kapsamında çalışma yapılması belirlenen konular aşağıda verilmiştir.

  • Mevcut finansal raporlama standartlarının en kısa süre içinde uyumlu hale getirilmesi ve uygulanabilir olması,
  • Bir kez uyumlaştırma konusunda başarı elde edilmeye başlandığında bunun süreklilik haline gelmesi ve buna yönelik programların koordine edilmesi.

Yukarıda bahsi geçen anlaşma, küresel raporlama standardının uluslar arası kabulü açsından Avrupa Muhasebe Federasyonu’nun bu standardı uygulama kararı alışının ardından gerçekleşen ikinci büyük adım olmuştur. Küresel raporlama standardının global düzeyde kabulü açısından önemli bir adım olarak Amerikan Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu, (US Securities and Exchange Commission- USSEC) Küresel raporlama standardı kurulunu hedefi olan sınır ötesi işletmelerde finansal tabloların hazırlanmasında kullanılabilecek muhasebe standartlarının geliştirilmesine destek verme kararı almıştır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), Küresel raporlama standardının tamamını tercüme etmiş olup bunları Türk Finansal Raporlama Standartları olarak ilan etmiş ve 2008 itibariyle bunların tamamının benimsenmesini hedeflemiştir. Uygulamada, Türkiye’de listelenen firmalar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan ve küresel raporlama standardından çok da fazla farkı olmayan standartları kullanmaktadır. Bununla beraber, Türkiye muhasebe standartları kurulunun uygulama, tercüme ve gözlem hususlarında tek otorite olarak kabul edilmesini takiben Maliye Bakanlığı’nın Tek Düzen Muhasebe Standartlarının yerini büyük ihtimalle Küresel raporlama standardı alacaktır.

Küresel Raporlama Standardı Kurulu Neler Yapar

  • Küresel raporlama standardı, şirketlerin küresel ölçekte karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Böylece şirketler daha şeffaf ve anlaşılır hale gelir.
  • Küresel raporlama standardı ortak bir raporlama dili belirler. Böylece kimsenin farklı ülkelerdeki birbirinden ayrı raporlama standartlarını anlamak ve yorumlamakla vakit kaybetmesine gerek kalmaz.
  • Küresel raporlama standardı ile farklı ülkelerde yatırım ve girişimleri olan yatırımcılar, nerede olurlarsa olsunlar işlerini takip edip ilgili mali tabloları yorumlayabilir.
  • Yatırımcılar, küresel raporlama standardı sayesinde yatırımlarına pratik ve sağlıklı şekilde devam edebilir.
  • Şirketler, bu standart ile global fon akışlarını garanti altına alır.
  • Küresel raporlama standardı doğru şekilde uygulandığında şirketler daha etkili bir iç kontrol sistemine kavuşarak verimliliklerini artırır.
  • Küresel raporlama standardı ile şirket stratejileri daha sağlıklı biçimde kontrol edilebilir. Bu sayede kaynak ve ihtiyaçlar daha kolay belirlenir ve gerçek kâr marjları daha kolay anlaşılır.

Küresel raporlama standardının ve bu kapsamda oluşturulmuş olan kurulun tüm ülkeler tarafından benimsenmesi için daha uzun bir yol söz konusudur. Henüz dünya genelinde listelenen ve listelenmeyen firmaların tümünde uyumlaştırma süreci sağlanamamıştır; ama doğru yönde ilerlendiği gözlenmektedir.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın