Blog

VCS Programı

VCS Programı, dünyanın en yaygın kullanılan gönüllü sera gazı programıdır. Yaklaşık 1.700 sertifikalı VCS projesi, atmosferden 630 milyon tondan fazla karbon ve diğer sera gazı emisyonlarını toplu olarak azaltmış veya ortadan kaldırmıştır.

Dünyanın dört bir yanındaki bireyler ve şirketler, sera gazı emisyonlarını azaltmanın önemini kabul ediyor. Sonuç olarak, birçoğu enerji verimliliği ve diğer önlemlerle karbon ayak izlerini azaltıyor. Ancak çoğu zaman, bu kuruluşların hedeflerine ulaşmaları veya karbon ayak izini ortadan kaldırmaları, en azından yakın vadede, yalnızca iç azaltımlarla mümkün değildir ve bu hedeflere ulaşmak için esnek bir mekanizmaya ihtiyaç duyarlar.

Kuruluşlar, karbon piyasalarını kullanarak, başka yerlerde Sera Gazı emisyonlarını azaltan projeler tarafından üretilen karbon kredilerini kullanımdan kaldırarak emisyonlarını nötralize edebilir veya dengeleyebilir. Tabii ki, bu projeler tarafından üretilen emisyon azaltımlarının fiilen gerçekleştiğinden emin olmak veya doğrulamak çok önemlidir. Bu, emisyon azaltma projelerinin güvenilirliğini sağlamak için VCS Programının işidir.

Projeler, VCS Programının katı kural ve gereksinimlerine göre sertifikalandırıldıktan sonra, proje geliştiricilerine Doğrulanmış Karbon Birimleri (VCU’lar) olarak adlandırdığımız ticareti yapılabilir GHG kredileri verilebilir. Bu VCU’lar daha sonra serbest piyasada satılabilir ve kendi emisyonlarını dengelemek için bireyler ve şirketler tarafından emekliye ayrılabilir. Zamanla bu esneklik, finansmanı temiz, yenilikçi işletmelere ve teknolojilere yönlendirir.

VCS Programının tüm operasyonel bileşenlerine gözetim sağlıyoruz ve VCS kurallarının VCU’ların kalitesini sağlayacak şekilde güncellenmesinden sorumluyuz. VCS Programının geliştirilmesi, VCS Programının kullanıcılarına etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olan ve iklim değişikliğini azaltmak için pratik ve sağlam çözümler sağlayan çok paydaşlı bir kuruluş olan VCS Program Danışma Grubu tarafından desteklenmektedir.

VCS Programı kapsamında geliştirilen projeler, sertifika alabilmek için titiz bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. VCS projeleri, yenilenebilir enerji (rüzgar ve hidroelektrik projeleri gibi), ormancılık (ormansızlaşmanın önlenmesi dahil) ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli sektörleri kapsar. Programımız tarafından onaylanan emisyon azaltımları, atmosferden azaltılan veya uzaklaştırılan bir metrik ton sera gazı emisyonunu temsil eden bir VCU ile VCU olarak yayınlanmaya uygundur.

VCS Standardı: VCS Standardı, tüm projelerin sertifikalandırılabilmesi için uyması gereken kuralları ve gereksinimleri ortaya koymaktadır.

Bağımsız Denetim: Tüm VCS projeleri, standartların karşılandığından ve metodolojilerin uygun şekilde uygulandığından emin olmak için hem nitelikli bağımsız üçüncü taraflar hem de denetçiler tarafından masa başı ve saha denetimlerine tabidir.

Muhasebe Metodolojileri: Projeler, o proje tipine özgü teknik olarak sağlam bir GHG emisyon azaltımı niceleme metodolojisi kullanılarak değerlendirilir.

Kayıt Sistemi: Kayıt sistemi, tüm kayıtlı projelerdeki verilerin merkezi deposudur ve tüm VCU’ların oluşturulmasını, kullanımdan kaldırılmasını ve iptalini izler. Programa kaydolmak için projelerin tüm standartları ve metodolojik gereklilikleri karşıladığını göstermeleri gerekir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın