Yeşil Bina Danışmanlığı

Yeşil Bina Nedir

Sanayi devrimi sonrası kentleşme ve yoğun yapılaşmanın sonucu olarak enerji tüketimi ve çevreye olumsuz etkileri artmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının her toplum ve birey için her alanda elzem olduğu reddedilemez. Geleneksel bina yapım teknolojisi ile yapılan binalarda harcanan enerji ve sebep olduğu karbon emisyonu, küresel ısınmanın artmasına ve iklim değişikliklerine katkı sağlamaktadır. İnşaat sektörü, sebep olduğu bu olumsuz etkileri azaltabilmek için doğayla uyumlu, sürdürebilir, çevre dostu, doğal kaynakları verimli kullanabilen yapıları tasarlama arayışında yeşil bina kavramını geliştirerek yenilikçi çözümler üretme yoluna yönelmiştir.

Bir bina, planlama, tasarım, inşaat, işletim, bakım, yenileme, yıkım gibi yaşam döngüsü boyunca tüm aşamalarında çevreyle uyumlu olması ve doğal kaynakları verimli kullanması göz önüne alınarak yapılırsa bu binaya “yeşil bina” denir. Bu anlama gelen “sürdürülebilir bina” “ekolojik bina” “çevre dostu bina” gibi ifadelerle de anılır. Çevre üzerinde olumsuz etkisi az olan ve bakım maliyeti düşük, daha sağlıklı binalar üretmeyi, kaynakları verimli kullanmayı ilke edinen inşaat yöntemleri kullanılır.

Yeşil Bina Özellikleri Nelerdir?

Yeşil binalar, bina türüne, kullanım amacına, yapıldığı konuma göre farklı özellikler taşımakla birlikte ortak esaslar sürdürülebilir, çevreye duyarlı binalar olmalarıdır. İlk akla gelen yeşil bina özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

– Bina yüzey ve duvarlarında bulunan hava sızdırmazlığı ve buhar bariyeri; nemi uzak tutarak, binayı daha serin hale getirir. Bu sayede klima gibi elektrikli sistemlerin binayı soğutmak için daha az çalışmasını sağlar ve elektrik maliyetlerini düşürür.

– Güneş ısı kazanç katsayısı; camdan giren ve bir bina içinde ısı olarak salınan güneş radyasyonu miktarıdır. Bu miktar ne kadar az olursa, o kadar az güneş ısısı iletir, bina o kadar soğuk olur. Bu da aynı şekilde yine elektrik maliyetlerini düşürür. Entalpi çarkı adı verilen bir cihaz, içeriden soğutulmuş havayı geri kazanır ve bu harcanan havanın serinliğini dışarıdan gelen taze havayı soğutmak için kullanır. İşlem ayrıca havanın nemini dışarıdan alır. Bu da, iç mekan hava kalitesini iyileştirmenin ve iklimlendirme sistemleri tarafından tüketilen enerjiyi azaltmanın uygun maliyetli bir yoludur. Gün ışığı kontrollü aydınlatma sistemlerinde gün ışığını algılayabilen sensörler bulunur. Gün boyunca, güneşten yeterince ışık geldiği için sensör ışıkları kapatır ve güneş battığında, sistem ışıkları tekrar açar. Bu sayede gündüz yapay aydınlatma kullanımı azaltılır. Bina sakinlerinin ihtiyaç olmadığında ışıkları kapatmayı unuttuğu durumları da önler. Doluluk sensörleri, sadece odadaki insanları algıladığında açılır.

– Musluklar, sifon mekanizmaları gibi bağlantı elemanlarında su verimli özellikte olanlar kullanılır.

– Yağmur suyu hasat sistemi ile yeşil binalar yağmur suyunu yakalar ve daha sonra büyük kaplarda depolar. Bu sular, daha sonra tesisleri sulamak, tuvaletleri yıkamak veya soğutma kulelerini beslemek için kullanılabilir.

– Malzeme geri dönüşüm tesisi; binaların çöpünü biyolojik olarak parçalayan, geri dönüştüren veya geri dönüştürülemeyen özel ve tehlikeli atıkların ayrıldığı yerdir. Ortaya çıkan atıklar kompostlaştırılarak binanın bitkileri için gübre olarak kullanılabilir. Yeşil binaların asfaltsız alanının önemli bir kısmı bitki örtüsüne ayrılır. Bu, kentsel alanlarda çok yaygın olan beton yüzeylerin güneşten ısıyı emerek çevreye yaydığı ısı ile oluşan kentsel ada etkisinin azaltılmasına katkıda bulunur. Bitkiler ayrıca yağmur suyunun bir kısmının emilmesine de yardımcı olur.

– Mümkün olduğu durumlarda yenilenebilir enerji (güneş panelleri ve mini rüzgar türbinleri) kullanılır.

– Yeşil binaların asfaltsız alanının önemli bir kısmı bitki örtüsüne ayrılır. Bu, kentsel alanlarda çok yaygın olan beton yüzeylerin güneşten ısıyı emerek çevreye yaydığı ısı ile oluşan kentsel ada etkisinin azaltılmasına katkıda bulunur. Bitkiler ayrıca yağmur suyunun bir kısmının emilmesine de yardımcı olur

– Sürdürülebilir siteler; doğal habitatı korumalı, kirliliği ve doğal kaynakların kullanımını azaltmalı ve doğa ile etkileşimi kolaylaştırmalıdır.

Yeşil Binalar Neden Önemlidir?

  • Çevresel Faydalar: Su ve enerji israfını azaltır. Doğal kaynakları koruyarak, su ve hava gibi kaynakların kalitesini arttırır. Biyoçeşitliliği ve ekosistemi korur. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanır. Kirliliği ve atıkları azaltmak ve ayrıca malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için önlemler alır. Kullanılan malzemeler toksik değildir, etik ve sürdürülebilirdir. Tasarımında ve inşasında çevre göz önünde bulundurulur ve değişen çevreye uyumu sağlanır.
  • Ekonomik Faydalar: Maliyetleri düşürür ve değeri arttırır. Kullanıcı verimliliğini arttırır. Yeşil bina, sadece çevre için değil, aynı zamanda daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken yaşamları destekleyen binalar yaratmaya odaklanır. Bunlar; enerji ve su verimliliği yoluyla kiracılar veya haneler için elektrik faturalarında maliyet tasarruflarını da içerir. Diğer yeşil ürün ve hizmetler için bir pazar yaratır. Yeşil bina operasyonları, malzeme ve su geri dönüşümünü teşvik eder ve ayrıca gayrimenkul yatırımı yapanlara getiri sağlar.
  • Sosyal Faydalar: Yaşam kalitesini arttırır. Yeşil binaların tasarım, inşaat ve işletmesinde; kullanıcıların yaşam kalitesi göz önünde bulundurulur. Sağlığı ve konforu iyileştirir. Yerel yapı üzerindeki yükü en aza indirir.

Yeşil Bina Örnekleri

Yeşil Bina Sertifikası

Yeşil Bina Sertifikası Nedir?

Binaların yeşil bina özellikleri taşıdığının onayı için belli standartlar ve bu standartları yerine getirenlerin kullanmaya hak kazandığı sertifikalar vardır. Kullanıcı ya da nihai tüketici binanın yeşil olduğunu bu sertifikalar sayesinde bilebilir.

Yeşil Bina Sertifikaları Nelerdir?

Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri (International Green Building Certification Systems):

Yerli Yeşil Bina Sertifika Sistemleri:

Bir önceki “Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ” başlıklı yazımızda en yaygın 8 farklı yeşil bina sertifikasını tanıtmaya çalıştık. Türkiye’de yaygın olarak Leed ve Breeam sertifikaları kullanılmaktadır ama yerli yeşil bina sertifikası olan B.E.S.T Konut Sertifikası Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. YeS-TR sertifikası için de hazırlık ve ilgili kişi yetiştirme çalışmaları hızla devam ederken kısa süre içerisinde kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Yeşil Bina Sertifikası Danışmanlığı

Yeşil bina sertifikalarına sahip olabilmek için standartların iyi belirlenmesi gerekmektedir. Proje sahasının seçiminde, mimari, mekanik, elektrik ve peyzaj tasarımlarında, kriterlere uygun malzeme seçiminde, inşaat sürecinde ve sertifikasyon işlemlerinde her aşamada danışmanlık hizmeti almak mümkündür.

Hangi sertifikaya başvurulacağının seçimi ve maliyet hesaplamaları da danışmanlık hizmeti kapsamındadır. Her türlü bilgi için bana ulaşabilirsiniz.